Služby

Home » Služby

Kompletní péče o začínající i pokročilé golfisty

inviduální lekce pro dospělé

Individuální golfové lekce jsou určeny jak pro začínající, tak pro pokročilé golfisty. Dle požadavku klienta pracujeme na části golfové hry či švihu s kterým má problém. Při výuce používám videoanalýzu a vhodné drily na úpravu techniky.

individuální dětské tréninky

Individuální lekce pro děti jsou určeny pro mladé hráče do 15 let, kteří již potřebují individuální přístup a péči. S dětmi pracuji již od roku 2011 a využívám tak zkušeností z mého působení v golfových akademiích na Štiříně a Slapech.

skupinové kurzy pro začínající hráče

V těchto kurzech získáte veškeré dovednosti a znalosti potřebné ke složení zkoušky „Golfové způsobilosti“. Nic už Vám pak nebude bránit v tom, abyste začali poznávat krásu golfových hřišť i z pohledu hráče.

poradenství a kompletní zajištění golfového vybavení

Po dohodě s klienty dle jejich preferencí a výkonnosti doporučím vhodné vybavení včetně fittingu u partnerů za výhodné ceny.

videoanalýza golfovéno švihu

Efektivita tréninků je ovlivněna mnoha faktory od pohybového nadání, míry tréninkového úsilí, motivace až po představivost hráče. Pomocí vizuální zpětné vazby lze pochopit práci vlastního těla, lépe chápat problém a smysl nápravných opatření včetně výsledku a následných kontrol.Názornost je podpořena možností srovnávat švih klienta se vzorovým švihem nebo posuzovat vývoj švihu v čase. Jedná se o vynikající nástroj a v současné době nedílnou součást moderního výcviku golfu.