Individuální lekce

55 min

Individuální lekce

obecně

Individuální golfové lekce jsou určeny jak pro začínající, tak pro pokročilé golfisty. Dle požadavku klienta pracujeme na části golfové hry či švihu se kterým má problém. Při výuce používám videoanalýzu a vhodné drily na úpravu techniky.

analýza hráče

Při řešení problému s golfovým úderem je potřeba najít nejdříve příčinu daného problému. Začínám tedy analýzou hráče dle letu míče, pohybu těla a pohybu golfové hole. Dále používám videoanalýzu V1 golf. Klietům, se kterými spolupracuji dlouhodobě zpracuji zdarma kompletní výstupní analýzu švihu, ke které se můžeme následně vracet a mít tak relevantní informace o zlepšení švihu.

videoanalýza v ceně golfové lekce

cena 900,-

lekce 55 min.